.: محسن سمسارپور :.

وب سایت شخصی محسن سمسارپور

یادگیری از راه خدمت چیست؟ | 14 آبان 1397رایاد یا رایادگیری چیست؟ | 6 خرداد 1397آموزش الکترونیکی چیست؟ | 10 آبان 1395LMS چیست؟ | 1 مهر 1395برترین سیستم های آموزش مجازی آنلاین | 25 مرداد 1394آموزش زبان برنامه نویسی به کودکان Scratch | 22 مرداد 1393استاندارد اسکورم چیست ؟ | 21 بهمن 1392آموزش مجازی چیست ؟ | 7 آذر 1392وبینار تولید محتوای آموزشی | 8 آبان 1392آیا آموزش مجازی بزرگسالان می تواند سرگرم کننده باشد ؟ | 24 مهر 1392