.: محسن سمسارپور :.

وب سایت شخصی محسن سمسارپور

کشاورزی آگاهانه و داده محور | 2 بهمن 1397می تونم کمک تون کنم | 2 مهر 1396LMS چیست؟ | 1 مهر 1395مقایسه 5 سیستم مدیریت پایگاه داده | 21 مهر 1394انسان خبره کیست سیستم خبره چیست | 2 مهر 1394برترین سیستم های آموزش مجازی آنلاین | 25 مرداد 1394مدیریت پروژه ها با طعم آنلاین | 26 آبان 1393