.: محسن سمسارپور :.

وب سایت شخصی محسن سمسارپور

اینترنت اشیا بدون باتری | 25 فروردین 1398آمار جهانی استفاده از اینترنت 2019 | 5 اسفند 1397دوچرخه هوشمند، دود بی‌دود | 18 شهریور 1397خانه هوشمند چیست و امنیت آن | 16 اردیبهشت 1397آینده تکنولوژی در سال 1397 | 20 فروردین 1397آشنایی با اینترنت اشیا | 15 اسفند 1395اینترنت اشیاء (IOT) چیست؟ | 2 بهمن 1395