.: محسن سمسارپور :.

وب سایت شخصی محسن سمسارپور

آمار جهانی استفاده از اینترنت 2019 | 5 اسفند 1397



ایران و سالنامه جهانی دیجیتال 2019 | 20 بهمن 1397



جایگاه پژوهشی ایران در سال 2017 | 9 آبان 1397



تحویل دیجیتالی چیست؟ ایران دیجیتال | 21 مرداد 1397



جام دیجیتالی روسیه 2018 | 3 تیر 1397



جنایت آفلاین | 27 فروردین 1397



جایگاه فناوری اطلاعات در تحلیل عظیم داده در طرح داستان‌نویسی نوروزی | 6 اسفند 1396



فناوری در خدمت فوتبال | 20 آذر 1396



آموختن در مکتب مووک | 8 اسفند 1395



وبینارهای رایگان آموزشی و کاربردی | 17 بهمن 1395