.: محسن سمسارپور :.

وب سایت شخصی محسن سمسارپور

فناوری چگونه به كمك نابینایان آمده است؟ | 9 اسفند 1397کشاورزی آگاهانه و داده محور | 2 بهمن 1397شکست انحصار کپی رایت | 6 آبان 1397الکامپ در گذر زمان | 7 مرداد 1397جایگاه فناوری اطلاعات در تحلیل عظیم داده در طرح داستان‌نویسی نوروزی | 6 اسفند 1396گرمای فناوری در سرمای المپیک | 29 بهمن 1396رفاقت یا رقابت غول‌های فناوری | 10 دی 1396فناوری اطلاعات چیست ؟ | 25 بهمن 1392