.: محسن سمسارپور :.

وب سایت شخصی محسن سمسارپور

استاندارد اسکورم چیست؟ (SCORM) | 6 اسفند 1400آموزش مجازی چیست ؟ | 19 آبان 1400رایاد یا رایادگیری چیست؟ | 6 خرداد 1397