.: محسن سمسارپور :.

وب سایت شخصی محسن سمسارپور

جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل

برنامه گروه ها و بازی های جام جهانی 2014

گروه‌بندی این مسابقات به شرح زیر است:
گروه A: برزیل، کرواسی، مکزیک و کامرون
گروه B: اسپانیا، هلند، شیلی و استرالیا
گروه C: کلمبیا، یونان، ساحل عاج و ژاپن
گروه D: اروگوئه، کاستاریکا، انگلیس و ایتالیا
گروه E: سوئیس، اکوادور، فرانسه و هندوراس
گروه F: آرژانتین، ایران، نیجریه و بوسنی و هرزگووین
گروه G: آلمان، پرتغال، آمریکا و غنا
گروه H: بلژیک، روسیه، کره‌جنوبی و الجزایر

برنامه کامل دیدارهای مرحله گروهی این مسابقات به شرح زیر است:
گروه A:
۲۲/۰۳/۹۳
* برزیل – کرواسی، ساعت ۱۷، ورزشگاه دا سائوپائولو شهر سائوپائولو

۲۳/۰۳/۹۳
* مکزیک – کامرون، ساعت ۱۳، ورزشگاه داس دوناس شهر ناتال

۲۷/۰۳/۹۳
* برزیل – مکزیک، ساعت ۱۶، ورزشگاه کاستلائو شهر فورتاله‌زا

۲۸/۰۳/۹۳
* کامرون – کرواسی، ساعت ۱۶، ورزشگاه آمازونیا شهر مانائوس

۰۲/۰۴/۹۳
* برزیل – کامرون، ساعت ۱۷، ورزشگاه ناسیونال مانه‌ گارینشا شهر برازیلیا
* کرواسی – مکزیک، ساعت ۱۷، ورزشگاه پرنامبوچو شهر رسیف

گروه B:
۲۳/۰۳/۹۳
* اسپانیا – هلند، ساعت ۱۶، ورزشگاه فونته نووا شهر سالوادور
* شیلی – استرالیا، ساعت ۱۹، ورزشگاه پانتانال شهر سویابا

۲۸/۰۳/۹۳
* اسپانیا – شیلی، ساعت ۱۳، ورزشگاه بیرا-ریو شهر پورتو آلگره
* استرالیا – هلند، ساعت ۱۹، ورزشگاه ماراکانا شهر ریودوژانیرو

۰۲/۰۴/۹۳
* استرالیا – اسپانیا، ساعت ۱۳، ورزشگاه بایکسادا شهر کوریتیبا
* هلند – شیلی، ساعت ۱۳، ورزشگاه سائوپائولو شهر سائوپائولو

گروه C:
۲۴/۰۳/۹۳
* کلمبیا – یونان، ساعت ۱۳، ورزشگاه مینیرائو شهر بلو هوریزنته
* ساحل عاج – ژاپن، ساعت ۱۹، ورزشگاه پرنامبوچو شهر رسیف

۲۹/۰۳/۹۳
* کلمبیا – ساحل عاج، ساعت ۱۳، ورزشگاه ناسیونال مانه‌ گارینشا شهر برازیلیا
* ژاپن – یونان، ساعت ۱۹، ورزشگاه داس دوناس شهر ناتال

۰۳/۰۴/۹۳
* ژاپن – کلمبیا، ساعت ۱۷، ورزشگاه پانتانال شهر سویابا
* یونان – ساحل عاج، ساعت ۱۷، ورزشگاه کاستلائو شهر فورتاله‌زا

گروه D:
۲۴/۰۳/۹۳
* اروگوئه – کاستاریکا، ساعت ۱۶، ورزشگاه کاستلائو شهر فورتاله‌زا
* انگلیس – ایتالیا، ساعت ۲۲، ورزشگاه آمازونیا شهر مانائوس

۲۹/۰۳/۹۳
* اروگوئه – انگلیس، ساعت ۱۶، ورزشگاه کاستلائو شهر فورتاله‌زا

۳۰/۰۳/۹۳
* ایتالیا – کاستاریکا، ساعت ۱۳، ورزشگاه پرنامبوچو شهر رسیف

۰۳/۰۴/۹۳
* ایتالیا – اروگوئه، ساعت ۱۳، ورزشگاه داس دوناس شهر ناتال
* کاستاریکا – انگلیس، ساعت ۱۳، ورزشگاه مینیرائو شهر بلو هوریزنته

گروه E:
۲۵/۰۳/۹۳
* سوئیس – اکوادور، ساعت ۱۳، ورزشگاه ناسیونال مانه‌ گارینشا شهر برازیلیا
* فرانسه – هندوراس، ساعت ۱۶، ورزشگاه بیرا-ریو شهر پورتو آلگره

۳۰/۰۳/۹۳
* سوئیس – فرانسه، ساعت ۱۶، ورزشگاه فونته نووا شهر سالوادور
* هندوراس – اکوادور، ساعت ۱۹، ورزشگاه بایکسادا شهر کوریتیبا

۰۴/۰۴/۹۳
* هندوراس – سوئیس، ساعت ۱۷، ورزشگاه آمازونیا شهر مانائوس
* اکوادور – فرانسه، ساعت ۱۷، ورزشگاه ماراکانا شهر ریودوژانیرو

گروه F:
۲۵/۰۳/۹۳
* آرژانتین- بوسنی و هرزگوین، ساعت ۱۹، ورزشگاه ماراکانا شهر ریودوژانیرو

۲۶/۰۳/۹۳
* ایران – نیجریه، ساعت ۱۶، ورزشگاه بایکسادا شهر کوریتیبا

۳۱/۰۳/۹۳
* ایران – آرژانتین، ساعت ۱۳، ورزشگاه ماراکانا شهر ریودوژانیرو
* نیجریه – بوسنی و هرزگوین، ساعت ۱۹، ورزشگاه بایکسادا شهر کوریتیبا

۰۵/۰۴/۹۳
* آرژانتین – نیجریه، ساعت ۱۳، ورزشگاه بیرا-ریو شهر پورتو آلگره
* ایران – بوسنی و هرزگوین، ساعت ۱۳، ورزشگاه فونته نووا شهر سالوادور

گروه G:
۲۶/۰۳/۹۳
* آلمان – پرتغال، ساعت ۱۳، ورزشگاه فونته نووا شهر سالوادور
* غنا – آمریکا، ساعت ۱۹، داس دوناس شهر ناتال

۳۱/۰۳/۹۳
* آلمان – غنا، ساعت ۱۶، ورزشگاه کاستلائو شهر فورتاله‌زا

۰۱/۰۴/۹۳
* آمریکا – پرتغال، ساعت ۱۶، ورزشگاه آمازونیا شهر مانائوس

۰۵/۰۴/۹۳
* آمریکا – آلمان، ساعت ۱۳، ورزشگاه پرنامبوچو شهر رسیف
* پرتغال – غنا، ساعت ۱۳، ورزشگاه ناسیونال مانه‌ گارینشا شهر برازیلیا

گروه H:
۲۷/۰۳/۹۳
* بلژیک – الجزایر، ساعت ۱۳، و/NB/L;زشگاه مینیرائو شهر بلو هوریزنته
* روسیه – کره‌جنوبی، ساعت ۱۹، ورزشگاه پانتانال شهر سویابا

۰۱/۰۴/۹۳
* بلژیک – روسیه، ساعت ۱۹، ورزشگاه ماراکانا شهر ریودوژانیرو
* کره‌جنوبی – الجزایر، ساعت ۱۳، ورزشگاه بیرا-ریو شهر پورتو آلگره

۰۵/۰۴/۹۳
* کره‌جنوبی – بلژیک، ساعت ۱۷، ورزشگاه سائوپائولو شهر سائوپائولو
* الجزایر – روسیه، ساعت ۱۷، ورزشگاه بایکسادا شهر کوریتیبا

(۶۴۵)

دانلود
Print Friendly, PDF & Email

یک پاسخ برای ldquo;جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *