.: محسن سمسارپور :.

وب سایت شخصی محسن سمسارپور

جام جهانی 2014 برزیل

برنامه گروه ها و بازی های جام جهانی 2014

گروه‌بندی این مسابقات به شرح زیر است:
گروه A: برزیل، کرواسی، مکزیک و کامرون
گروه B: اسپانیا، هلند، شیلی و استرالیا
گروه C: کلمبیا، یونان، ساحل عاج و ژاپن
گروه D: اروگوئه، کاستاریکا، انگلیس و ایتالیا
گروه E: سوئیس، اکوادور، فرانسه و هندوراس
گروه F: آرژانتین، ایران، نیجریه و بوسنی و هرزگووین
گروه G: آلمان، پرتغال، آمریکا و غنا
گروه H: بلژیک، روسیه، کره‌جنوبی و الجزایر

برنامه کامل دیدارهای مرحله گروهی این مسابقات به شرح زیر است:
گروه A:
22/03/93
* برزیل – کرواسی، ساعت 17، ورزشگاه دا سائوپائولو شهر سائوپائولو

23/03/93
* مکزیک – کامرون، ساعت 13، ورزشگاه داس دوناس شهر ناتال

27/03/93
* برزیل – مکزیک، ساعت 16، ورزشگاه کاستلائو شهر فورتاله‌زا

28/03/93
* کامرون – کرواسی، ساعت 16، ورزشگاه آمازونیا شهر مانائوس

02/04/93
* برزیل – کامرون، ساعت 17، ورزشگاه ناسیونال مانه‌ گارینشا شهر برازیلیا
* کرواسی – مکزیک، ساعت 17، ورزشگاه پرنامبوچو شهر رسیف

گروه B:
23/03/93
* اسپانیا – هلند، ساعت 16، ورزشگاه فونته نووا شهر سالوادور
* شیلی – استرالیا، ساعت 19، ورزشگاه پانتانال شهر سویابا

28/03/93
* اسپانیا – شیلی، ساعت 13، ورزشگاه بیرا-ریو شهر پورتو آلگره
* استرالیا – هلند، ساعت 19، ورزشگاه ماراکانا شهر ریودوژانیرو

02/04/93
* استرالیا – اسپانیا، ساعت 13، ورزشگاه بایکسادا شهر کوریتیبا
* هلند – شیلی، ساعت 13، ورزشگاه سائوپائولو شهر سائوپائولو

گروه C:
24/03/93
* کلمبیا – یونان، ساعت 13، ورزشگاه مینیرائو شهر بلو هوریزنته
* ساحل عاج – ژاپن، ساعت 19، ورزشگاه پرنامبوچو شهر رسیف

29/03/93
* کلمبیا – ساحل عاج، ساعت 13، ورزشگاه ناسیونال مانه‌ گارینشا شهر برازیلیا
* ژاپن – یونان، ساعت 19، ورزشگاه داس دوناس شهر ناتال

03/04/93
* ژاپن – کلمبیا، ساعت 17، ورزشگاه پانتانال شهر سویابا
* یونان – ساحل عاج، ساعت 17، ورزشگاه کاستلائو شهر فورتاله‌زا

گروه D:
24/03/93
* اروگوئه – کاستاریکا، ساعت 16، ورزشگاه کاستلائو شهر فورتاله‌زا
* انگلیس – ایتالیا، ساعت 22، ورزشگاه آمازونیا شهر مانائوس

29/03/93
* اروگوئه – انگلیس، ساعت 16، ورزشگاه کاستلائو شهر فورتاله‌زا

30/03/93
* ایتالیا – کاستاریکا، ساعت 13، ورزشگاه پرنامبوچو شهر رسیف

03/04/93
* ایتالیا – اروگوئه، ساعت 13، ورزشگاه داس دوناس شهر ناتال
* کاستاریکا – انگلیس، ساعت 13، ورزشگاه مینیرائو شهر بلو هوریزنته

گروه E:
25/03/93
* سوئیس – اکوادور، ساعت 13، ورزشگاه ناسیونال مانه‌ گارینشا شهر برازیلیا
* فرانسه – هندوراس، ساعت 16، ورزشگاه بیرا-ریو شهر پورتو آلگره

30/03/93
* سوئیس – فرانسه، ساعت 16، ورزشگاه فونته نووا شهر سالوادور
* هندوراس – اکوادور، ساعت 19، ورزشگاه بایکسادا شهر کوریتیبا

04/04/93
* هندوراس – سوئیس، ساعت 17، ورزشگاه آمازونیا شهر مانائوس
* اکوادور – فرانسه، ساعت 17، ورزشگاه ماراکانا شهر ریودوژانیرو

گروه F:
25/03/93
* آرژانتین- بوسنی و هرزگوین، ساعت 19، ورزشگاه ماراکانا شهر ریودوژانیرو

26/03/93
* ایران – نیجریه، ساعت 16، ورزشگاه بایکسادا شهر کوریتیبا

31/03/93
* ایران – آرژانتین، ساعت 13، ورزشگاه ماراکانا شهر ریودوژانیرو
* نیجریه – بوسنی و هرزگوین، ساعت 19، ورزشگاه بایکسادا شهر کوریتیبا

05/04/93
* آرژانتین – نیجریه، ساعت 13، ورزشگاه بیرا-ریو شهر پورتو آلگره
* ایران – بوسنی و هرزگوین، ساعت 13، ورزشگاه فونته نووا شهر سالوادور

گروه G:
26/03/93
* آلمان – پرتغال، ساعت 13، ورزشگاه فونته نووا شهر سالوادور
* غنا – آمریکا، ساعت 19، داس دوناس شهر ناتال

31/03/93
* آلمان – غنا، ساعت 16، ورزشگاه کاستلائو شهر فورتاله‌زا

01/04/93
* آمریکا – پرتغال، ساعت 16، ورزشگاه آمازونیا شهر مانائوس

05/04/93
* آمریکا – آلمان، ساعت 13، ورزشگاه پرنامبوچو شهر رسیف
* پرتغال – غنا، ساعت 13، ورزشگاه ناسیونال مانه‌ گارینشا شهر برازیلیا

گروه H:
27/03/93
* بلژیک – الجزایر، ساعت 13، و/NB/L;زشگاه مینیرائو شهر بلو هوریزنته
* روسیه – کره‌جنوبی، ساعت 19، ورزشگاه پانتانال شهر سویابا

01/04/93
* بلژیک – روسیه، ساعت 19، ورزشگاه ماراکانا شهر ریودوژانیرو
* کره‌جنوبی – الجزایر، ساعت 13، ورزشگاه بیرا-ریو شهر پورتو آلگره

05/04/93
* کره‌جنوبی – بلژیک، ساعت 17، ورزشگاه سائوپائولو شهر سائوپائولو
* الجزایر – روسیه، ساعت 17، ورزشگاه بایکسادا شهر کوریتیبا

(646)

یک پاسخ برای ldquo;جام جهانی 2014 برزیل”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *