.: محسن سمسارپور :.

وب سایت شخصی محسن سمسارپور

مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) چیست؟ | 12 تیر 1397فناوری اطلاعات چیست ؟ | 25 بهمن 1392