.: محسن سمسارپور :.

وب سایت شخصی محسن سمسارپور

دوچرخه هوشمند، دود بی‌دود | 18 شهریور 1397آشنایی با اینترنت اشیا | 15 اسفند 1395اینترنت اشیاء (IOT) چیست؟ | 2 بهمن 1395