.: محسن سمسارپور :.

وب سایت شخصی محسن سمسارپور

کشاورزی آگاهانه و داده محور | 2 بهمن 1397قاشق‌های هوشمند دیگر نمی‌لرزند | 23 دی 1397دولت الکترونیکی چیست؟ | 7 آذر 1397دوچرخه هوشمند، دود بی‌دود | 18 شهریور 1397آبیاری هوشمند چیست ؟ | 25 تیر 1397دراپز پس انداز هوشمند | 6 خرداد 1397خانه هوشمند چیست و امنیت آن | 16 اردیبهشت 1397هوشمند، سالم بمانیم دستبند سلامتی چیست | 10 اردیبهشت 1397آشنایی با اینترنت اشیا | 15 اسفند 1395با بند هوشمند SGNL بدون گوشی صحبت کنید | 22 آذر 1395