.: محسن سمسارپور :.

وب سایت شخصی محسن سمسارپور

انسان خبره کیست سیستم خبره چیست | 2 مهر 1394آموزش بوت استرپ قسمت دوم | 30 شهریور 1393آموزش بوت استرپ قسمت اول |