.: محسن سمسارپور :.

وب سایت شخصی محسن سمسارپور

فناوری چه تأثیری روی زبان‌ها خواهد گذاشت؟ | 26 اسفند 1397فناوری چگونه به كمك نابینایان آمده است؟ | 9 اسفند 1397آموزش زبان برنامه نویسی به کودکان Scratch | 22 مرداد 1393