.: محسن سمسارپور :.

وب سایت شخصی محسن سمسارپور

ایران و سالنامه جهانی دیجیتال 2019 | 20 بهمن 1397بده بستان بدون کاغذ | 8 بهمن 1397همیان صندوق وام خانوادگی | 25 شهریور 1397اعتیاد تکنولوژیکی چیست؟ | 17 تیر 1397ضیافت دیجیتال | 13 خرداد 1397کتابخانه بی‌ انتها | 24 اردیبهشت 1397هوشمند، سالم بمانیم دستبند سلامتی چیست | 10 اردیبهشت 1397حمایت دیجیتال از موسیقی ایرانی | 2 اردیبهشت 1397گزارش نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال دوره یازدهم | 5 آذر 1396انجمن‌ های آنلاین چیست؟ | 18 اردیبهشت 1396