.: محسن سمسارپور :.

وب سایت شخصی محسن سمسارپور

برنامه‌ نویسی برای کودکان | 23 خرداد 1398آموزش زبان برنامه نویسی به کودکان Scratch | 22 مرداد 1393آشنایی با GSAP | 8 اسفند 1392آموزش سی پلاس پلاس – جلسه اول | 11 آبان 1392چاپ اعداد یک تا نه در سی پلاس پلاس | 10 آبان 1392