.: محسن سمسارپور :.

وب سایت شخصی محسن سمسارپور

بده بستان بدون کاغذ | 8 بهمن 1397دولت الکترونیکی چیست؟ | 7 آذر 1397با میکروکتاب، مطالعه کتاب‌ها سریع‌تر می‌شود | 23 مهر 1396ابزارهای یادگیری الکترونیکی | 15 تیر 1396انجمن‌ های آنلاین چیست؟ | 18 اردیبهشت 1396آموزش الکترونیکی چیست؟ | 10 آبان 1395دانشگاه مجازی مهر البرز | 19 اسفند 1394