.: محسن سمسارپور :.

وب سایت شخصی محسن سمسارپور

آموزش مجازی چیست ؟ | 19 آبان 1400برنامه‌ نویسی برای کودکان | 23 خرداد 1398هوشمندسازی مدارس چیست؟ | 22 مهر 1397از اجتماعات شبکه‌ ای تا شبکه‌های اجتماعی | 31 تیر 1397سواد رسانه‌ای و کودکان در فضای مجازی | 1 بهمن 1396ابزارهای یادگیری الکترونیکی | 15 تیر 1396آموختن در مکتب مووک | 8 اسفند 1395کلاس درس در منزل | 1 اسفند 1395ابزار Orange Canvas چیست؟ | 28 آذر 1395آموزش فلش جامع فارسی | 9 آذر 1395