.: محسن سمسارپور :.

وب سایت شخصی محسن سمسارپور

آموزش مجازی چیست ؟ | 19 آبان 1400ایران و سالنامه جهانی دیجیتال 2019 | 20 بهمن 1397جایگاه پژوهشی ایران در سال 2017 | 9 آبان 1397چرخه هوشمندی چیست؟ | 30 خرداد 1397رایاد یا رایادگیری چیست؟ | 6 خرداد 1397تماس صوتی رایگان تلگرام | 26 فروردین 1396چک کردن جیمیل با استفاده از تلگرام | 4 بهمن 1395اینترنت اشیاء (IOT) چیست؟ | 2 بهمن 1395ابزار Orange Canvas چیست؟ | 28 آذر 1395با بند هوشمند SGNL بدون گوشی صحبت کنید | 22 آذر 1395