آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 42
اعضا: 129
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/02
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/02
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/05
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/4
تعداد موضوعات هر عضو: 0/33
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/21
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: chemistry21
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 3/88%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: معماری داده (پایگاه داده) (با 9 ارسال , 5 موضوع)
برترین معرف‌ها: mohsen (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
آموزش پایگاه داده - دکتر حق جو - صوتی و تصویری (3 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه دوم (2 پاسخ)
کلیه مطالب درس چهارم (1 پاسخ)
لینک گروه تلگرام درس سیستم های خبره (1 پاسخ)
فیلم آموزشی کار با SQL (1 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه دوم (1 پاسخ)
کلیه مطالب درس اول (0 پاسخ)
کلیه دانشجویان مهرالبرز به مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند (0 پاسخ)
اطلاعیه وام شهریه نیمسال اول سال تحصلی 95-1394 (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه اول (0 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه اول (0 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه دوم (13,012 بازدید)
کلیه مطالب درس دوم (5,471 بازدید)
آموزش پایگاه داده - دکتر حق جو - صوتی و تصویری (4,194 بازدید)
اطلاعیه وام شهریه نیمسال اول سال تحصلی 95-1394 (2,123 بازدید)
کلیه دانشجویان مهرالبرز به مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند (1,617 بازدید)
کلیه مطالب درس هفتم (1,498 بازدید)
فایل های صوتی جلسه دوم (1,482 بازدید)
معرفی دانشجویان از زبان خودشان (1,471 بازدید)
کتاب های مدیریت (1,426 بازدید)
دانلود کتاب Data Mining Practical Machine Learning Tools and Techniques 3rd Edition (969 بازدید)
لینک گروه تلگرام درس سیستم های خبره (869 بازدید)
فیلم آموزشی کار با SQL (837 بازدید)
دانلود نرم افزار وکا (700 بازدید)
دانلود JDK (678 بازدید)
فایل های صوتی جلسه دوم (613 بازدید)