آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 42
اعضا: 49
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/05
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/04
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/04
تعداد ارسال‌های هر عضو: 1/04
تعداد موضوعات هر عضو: 0/86
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/21
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: cyylyy1
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 10/2%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: معماری داده (پایگاه داده) (با 9 ارسال , 5 موضوع)
برترین معرف‌ها: mohsen (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
آموزش پایگاه داده - دکتر حق جو - صوتی و تصویری (3 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه دوم (2 پاسخ)
کلیه مطالب درس چهارم (1 پاسخ)
لینک گروه تلگرام درس سیستم های خبره (1 پاسخ)
فیلم آموزشی کار با SQL (1 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه دوم (1 پاسخ)
کلیه مطالب درس اول (0 پاسخ)
کلیه دانشجویان مهرالبرز به مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند (0 پاسخ)
اطلاعیه وام شهریه نیمسال اول سال تحصلی 95-1394 (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه اول (0 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه اول (0 پاسخ)
آموزش پایگاه داده - دکتر حق جو - صوتی و تصویری (1,528 بازدید)
دانلود کتاب Data Mining Practical Machine Learning Tools and Techniques 3rd Edition (563 بازدید)
فیلم آموزشی کار با SQL (547 بازدید)
دانلود نرم افزار وکا (441 بازدید)
کلیه مطالب درس هفتم (434 بازدید)
دانلود JDK (427 بازدید)
کلیه مطالب درس ششم (409 بازدید)
فایل های صوتی جلسه دوم (395 بازدید)
اطلاعیه وام شهریه نیمسال اول سال تحصلی 95-1394 (394 بازدید)
فایل های صوتی جلسه دوم (394 بازدید)
فایل های صوتی جلسه دوم (383 بازدید)
معرفی دانشجویان از زبان خودشان (379 بازدید)
کلیه دانشجویان مهرالبرز به مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند (372 بازدید)
کتاب های مدیریت (345 بازدید)
کلیه مطالب درس چهارم (343 بازدید)