آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 42
اعضا: 51
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/03
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/03
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/03
تعداد ارسال‌های هر عضو: 1
تعداد موضوعات هر عضو: 0/82
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/21
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: OpdhHAmcsoca
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 9/8%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: معماری داده (پایگاه داده) (با 9 ارسال , 5 موضوع)
برترین معرف‌ها: mohsen (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
آموزش پایگاه داده - دکتر حق جو - صوتی و تصویری (3 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه دوم (2 پاسخ)
کلیه مطالب درس چهارم (1 پاسخ)
لینک گروه تلگرام درس سیستم های خبره (1 پاسخ)
فیلم آموزشی کار با SQL (1 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه دوم (1 پاسخ)
کلیه مطالب درس اول (0 پاسخ)
کلیه دانشجویان مهرالبرز به مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند (0 پاسخ)
اطلاعیه وام شهریه نیمسال اول سال تحصلی 95-1394 (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه اول (0 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه اول (0 پاسخ)
آموزش پایگاه داده - دکتر حق جو - صوتی و تصویری (2,766 بازدید)
دانلود کتاب Data Mining Practical Machine Learning Tools and Techniques 3rd Edition (810 بازدید)
فیلم آموزشی کار با SQL (706 بازدید)
فایل های صوتی جلسه دوم (665 بازدید)
دانلود نرم افزار وکا (581 بازدید)
دانلود JDK (569 بازدید)
کلیه مطالب درس هفتم (547 بازدید)
اطلاعیه وام شهریه نیمسال اول سال تحصلی 95-1394 (543 بازدید)
فایل های صوتی جلسه دوم (524 بازدید)
کلیه مطالب درس ششم (523 بازدید)
معرفی دانشجویان از زبان خودشان (523 بازدید)
کلیه دانشجویان مهرالبرز به مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند (504 بازدید)
فایل های صوتی جلسه دوم (489 بازدید)
کلیه مطالب درس دوم (487 بازدید)
فایل های صوتی جلسه اول (481 بازدید)