آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 42
اعضا: 48
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/06
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/05
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/06
تعداد ارسال‌های هر عضو: 1/06
تعداد موضوعات هر عضو: 0/88
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/21
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: karait
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 10/42%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: معماری داده (پایگاه داده) (با 9 ارسال , 5 موضوع)
برترین معرف‌ها: mohsen (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
آموزش پایگاه داده - دکتر حق جو - صوتی و تصویری (3 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه دوم (2 پاسخ)
کلیه مطالب درس چهارم (1 پاسخ)
لینک گروه تلگرام درس سیستم های خبره (1 پاسخ)
فیلم آموزشی کار با SQL (1 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه دوم (1 پاسخ)
کلیه مطالب درس اول (0 پاسخ)
کلیه دانشجویان مهرالبرز به مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند (0 پاسخ)
اطلاعیه وام شهریه نیمسال اول سال تحصلی 95-1394 (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه اول (0 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه اول (0 پاسخ)
آموزش پایگاه داده - دکتر حق جو - صوتی و تصویری (823 بازدید)
فیلم آموزشی کار با SQL (357 بازدید)
کلیه مطالب درس هفتم (318 بازدید)
دانلود نرم افزار وکا (297 بازدید)
دانلود کتاب Data Mining Practical Machine Learning Tools and Techniques 3rd Edition (292 بازدید)
دانلود JDK (283 بازدید)
کلیه مطالب درس ششم (276 بازدید)
اطلاعیه وام شهریه نیمسال اول سال تحصلی 95-1394 (269 بازدید)
کلیه دانشجویان مهرالبرز به مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند (263 بازدید)
معرفی دانشجویان از زبان خودشان (263 بازدید)
فایل های صوتی جلسه دوم (260 بازدید)
فایل های صوتی جلسه دوم (254 بازدید)
کتاب های مدیریت (246 بازدید)
فایل های صوتی جلسه دوم (241 بازدید)
کلیه مطالب درس دوم (235 بازدید)