آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 42
اعضا: 49
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/04
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/03
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/03
تعداد ارسال‌های هر عضو: 1/04
تعداد موضوعات هر عضو: 0/86
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/21
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: cyylyy1
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 10/2%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: معماری داده (پایگاه داده) (با 9 ارسال , 5 موضوع)
برترین معرف‌ها: mohsen (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
آموزش پایگاه داده - دکتر حق جو - صوتی و تصویری (3 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه دوم (2 پاسخ)
کلیه مطالب درس چهارم (1 پاسخ)
لینک گروه تلگرام درس سیستم های خبره (1 پاسخ)
فیلم آموزشی کار با SQL (1 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه دوم (1 پاسخ)
کلیه مطالب درس اول (0 پاسخ)
کلیه دانشجویان مهرالبرز به مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند (0 پاسخ)
اطلاعیه وام شهریه نیمسال اول سال تحصلی 95-1394 (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه اول (0 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه اول (0 پاسخ)
آموزش پایگاه داده - دکتر حق جو - صوتی و تصویری (2,248 بازدید)
دانلود کتاب Data Mining Practical Machine Learning Tools and Techniques 3rd Edition (710 بازدید)
فیلم آموزشی کار با SQL (633 بازدید)
دانلود نرم افزار وکا (532 بازدید)
فایل های صوتی جلسه دوم (519 بازدید)
دانلود JDK (513 بازدید)
کلیه مطالب درس هفتم (478 بازدید)
کلیه مطالب درس ششم (465 بازدید)
اطلاعیه وام شهریه نیمسال اول سال تحصلی 95-1394 (450 بازدید)
معرفی دانشجویان از زبان خودشان (445 بازدید)
فایل های صوتی جلسه دوم (439 بازدید)
فایل های صوتی جلسه دوم (427 بازدید)
کلیه دانشجویان مهرالبرز به مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند (424 بازدید)
فایل های صوتی جلسه اول (418 بازدید)
کتاب های مدیریت (406 بازدید)