آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 42
اعضا: 48
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/07
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/06
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/07
تعداد ارسال‌های هر عضو: 1/06
تعداد موضوعات هر عضو: 0/88
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/21
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: karait
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 10/42%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: معماری داده (پایگاه داده) (با 9 ارسال , 5 موضوع)
برترین معرف‌ها: mohsen (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
آموزش پایگاه داده - دکتر حق جو - صوتی و تصویری (3 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه دوم (2 پاسخ)
کلیه مطالب درس چهارم (1 پاسخ)
لینک گروه تلگرام درس سیستم های خبره (1 پاسخ)
فیلم آموزشی کار با SQL (1 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه دوم (1 پاسخ)
کلیه مطالب درس اول (0 پاسخ)
کلیه دانشجویان مهرالبرز به مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند (0 پاسخ)
اطلاعیه وام شهریه نیمسال اول سال تحصلی 95-1394 (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه اول (0 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه اول (0 پاسخ)
آموزش پایگاه داده - دکتر حق جو - صوتی و تصویری (650 بازدید)
فیلم آموزشی کار با SQL (299 بازدید)
کلیه مطالب درس هفتم (281 بازدید)
کلیه مطالب درس ششم (243 بازدید)
کلیه دانشجویان مهرالبرز به مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند (237 بازدید)
معرفی دانشجویان از زبان خودشان (237 بازدید)
اطلاعیه وام شهریه نیمسال اول سال تحصلی 95-1394 (236 بازدید)
دانلود نرم افزار وکا (235 بازدید)
دانلود JDK (235 بازدید)
فایل های صوتی جلسه دوم (228 بازدید)
دانلود کتاب Data Mining Practical Machine Learning Tools and Techniques 3rd Edition (223 بازدید)
فایل های صوتی جلسه دوم (222 بازدید)
کتاب های مدیریت (218 بازدید)
فایل های صوتی جلسه دوم (204 بازدید)
کلیه مطالب درس دوم (201 بازدید)