آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 42
اعضا: 129
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/02
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/01
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/04
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/4
تعداد موضوعات هر عضو: 0/33
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/21
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: chemistry21
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 3/88%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: معماری داده (پایگاه داده) (با 9 ارسال , 5 موضوع)
برترین معرف‌ها: mohsen (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
آموزش پایگاه داده - دکتر حق جو - صوتی و تصویری (3 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه دوم (2 پاسخ)
کلیه مطالب درس چهارم (1 پاسخ)
لینک گروه تلگرام درس سیستم های خبره (1 پاسخ)
فیلم آموزشی کار با SQL (1 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه دوم (1 پاسخ)
کلیه مطالب درس اول (0 پاسخ)
کلیه دانشجویان مهرالبرز به مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند (0 پاسخ)
اطلاعیه وام شهریه نیمسال اول سال تحصلی 95-1394 (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
کلیه مطالب درس دوم (0 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه اول (0 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه اول (0 پاسخ)
فایل های صوتی جلسه دوم (13,085 بازدید)
کلیه مطالب درس دوم (5,506 بازدید)
آموزش پایگاه داده - دکتر حق جو - صوتی و تصویری (4,226 بازدید)
اطلاعیه وام شهریه نیمسال اول سال تحصلی 95-1394 (2,139 بازدید)
کلیه دانشجویان مهرالبرز به مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند (1,633 بازدید)
کلیه مطالب درس هفتم (1,514 بازدید)
فایل های صوتی جلسه دوم (1,497 بازدید)
معرفی دانشجویان از زبان خودشان (1,484 بازدید)
کتاب های مدیریت (1,442 بازدید)
دانلود کتاب Data Mining Practical Machine Learning Tools and Techniques 3rd Edition (984 بازدید)
لینک گروه تلگرام درس سیستم های خبره (878 بازدید)
فیلم آموزشی کار با SQL (852 بازدید)
دانلود نرم افزار وکا (714 بازدید)
دانلود JDK (690 بازدید)
فایل های صوتی جلسه دوم (626 بازدید)